Kraków Os. Dywizjonu 303/62c (wejście przez Skymedic Fizjoterapia)

Korekcja wad postawy - ćwiczenia korekcyjne


Wada postawy ciała oznacza zaburzenie równowagi systemu dźwigni i naprężeń więzadłowo-mięśniowo-kostnych układu ruchu lub jego pojedynczych elementów, wpływających pośrednio na pozostałe struktury. Wady postawy ciała to zespoły odstępstw od powszechnie przyjętych norm prawidłowej postawy i sylwetki ludzkiego organizmu, które można korygować pod wpływem ćwiczenia na wady postawy o charakterze czynnym i biernym.

Ćwiczenia korekcyjne dzieli się ze względu na lokalizację wady, stopień doraźnego wyrównania wady i osiowe obciążenie kręgosłupa. Inny podział wyróżnia ćwiczenia korekcyjne ogólnokształtujące oraz specjalne.

Do wad postawy zaliczamy: skoliozy (skrzywienia boczne kręgosłupa) jedno, dwułukowe lub totalne dodatkowo mogą wystąpić rotacjekręgów; plecy okrągłe, płaskie, wklęsłe, okrągło- wklęsłe; klatka kurza lub lejkowata; stopa szpotawa, końska, końsko-szpotawa; kolana koślawe lubszpotawe, przerosty kolan.

Wyróżniamy korekcję lokalną i globalną. Lokalna polega na poprawieniu ustawienia poszczególnych elementów, np. głowy, obręczy barkowej czy obręczy miednicznej. Doboru ćwiczeń korekcji lokalnej należy dokonywać indywidualnie, ponieważ każda osoba ma inną wadę i inaczej reaguje. Korekcja globalna opiera się na zastępczym sprzężeniu zwrotnym, co ma wpływ na kształtowanie i doskonalenie nawyku prawidłowej postawy ciała.

Wady postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym, poddane wczesnej i kompleksowej rehabilitacji, mogą ulec zatrzymaniu icofnięciu. Wady postawy u dorosłych nie są tak podatne na leczenie korekcyjne ze względu na ukształtowany i stabilny aparat ruchu, tzn. kości, mięśnie istawy. Jest on jednak na tyle elastyczny, by ulegać odkształceniom pod wpływem np. nieprawidłowego trybu życia czy postępować jako powikłanie przewlekłej choroby. Dzięki systematycznej terapii osoba dorosła z wadą postawy będzie czuła się lepiej oraz jej stan nie będzie ulegał pogorszeniu, co bezterapii jest wręcz pewne.

Profilaktyka wad postawy pozwala uniknąć zaburzeń układu ruchu oraz utrzymać równowagę statyczno-dynamiczną organizmu poprawiając samopoczucie i unikając bólu.

Wyróżniamy korekcję lokalną i globalną. Lokalna polega na poprawieniu ustawienia poszczególnych elementów, np. głowy, obręczy barkowej czy obręczy miednicznej. Doboru ćwiczeń korekcji lokalnej należy dokonywać indywidualnie, ponieważ każda osoba ma inną wadę i inaczej reaguje. Korekcja globalna opiera się na zastępczym sprzężeniu zwrotnym, co ma wpływ na kształtowanie i doskonalenie nawyku prawidłowej postawy ciała.
Ćwiczenia specjalne

Kształtowanie prawidłowej postawy odbywa się dwuetapowo: poprzez likwidację zaistniałej nieprawidłowości i późniejsze doskonalenie osiągniętej prawidłowej postawy ciała. Pierwszy etap ma wartość ściśle korekcyjną, natomiast drugi odpowiada zwykłym ćwiczeniom kształtującym. Celem ćwiczeń specjalnych jest przywrócenie prawidłowego ustawienia określonego segmentu ciała dotkniętego wadą.

Ćwiczenia specjalne obejmują:

 • kształtujące nawyk prawidłowej postawy;
 • elongacyjne, zwiększające ruchomość odcinkową kręgosłupa;
 • rozciągające mięśnie przykurczone;
 • wzmacniające mięśnie osłabione;
 • antygrawitacyjne;
 • hiperkorekcyjne;
 • rozluźniające i wyrabiające świadomość własnego ciała;
 • oddechowe;
 • korekcję w wodzie;
 • terapię manualną;
 • masaż leczniczy

W trakcie ćwiczeń dostępny jest szereg przyborów i sprzętów gimnastycznych np.: taśmy i gumy oporowe, ringi, laski gimnastyczne, platforma do balansowania (poprawy równowagi), rollery, piłki małe oraz duże i wiele innych.